Print Friendly, PDF & Email

Przebudowa ulic Plac Jana Pawła II i Stary Rynek w Jedwabnem

Beneficjent: Gmina Jedwabne

Opis: Drogi objęte wnioskiem znajdują się w ścisłym centrum miasta na terenie wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu przestrzennego miasta Jedwabne. Umożliwiają dojazd do następujących obiektów użyteczności publicznej: bezpośrednio m.in. do: obiektu kultu religijnego (kościół), parkingu przy ul. Jana Pawła II, parku miejskiego (przy ul. Plac Jana Pawła II, w obrębie którego usytuowany jest przystanek PKS ), skweru zieleni  (przy ul. Stary Rynek ); pośrednio natomiast do: siedziby Urzędu Miejskiego w Jedwabnem (gdzie mieści się również siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Rady Miejskiej w Jedwabnem) , Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury (w siedzibie, którego mieści się świetlica  gdzie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży), Biblioteki Publicznej, Posterunku Policji oraz licznych podmiotów gospodarczych usytuowanych w obrębie tych ulic (sklepy spożywcze, przemysłowe, apteka, dom pogrzebowy). Dzięki realizacji tego projektu nastąpiła poprawa płynności ruchu oraz stanu sieci komunikacyjnej na terenie miasta Jedwabne, poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez budowę chodników, poprawa dostępności do posesji  i obiektów użyteczności publicznej usytuowanych przy ulicy Jana Pawła II i Stary Rynek, zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa jazdy, w tym dowożonych dzieci do szkół.Drogi objęte wnioskiem znajdują się w ścisłym centrum miasta na terenie wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu przestrzennego miasta Jedwabne. Umożliwiają dojazd do następujących obiektów użyteczności publicznej: bezpośrednio m.in. do: obiektu kultu religijnego (kościół), parkingu przy ul. Jana Pawła II, parku miejskiego (przy ul. Plac Jana Pawła II, w obrębie którego usytuowany jest przystanek PKS ), skweru zieleni  (przy ul. Stary Rynek ); pośrednio natomiast do: siedziby Urzędu Miejskiego w Jedwabnem (gdzie mieści sie również siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Rady Miejskiej w Jedwabnem) , Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury (w siedzibie, którego mieści się świetlica  gdzie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży), Biblioteki Publicznej, Posterunku Policji oraz licznych podmiotów gospodarczych usytuowanych w obrębie tych ulic (sklepy spożywcze, przemysłowe, apteka, dom pogrzebowy).
Dzięki realizacji tego projektu nastąpiła poprawa płynności ruchu oraz stanu sieci komunikacyjnej na terenie miasta Jedwabne, poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez budowę chodników, poprawa dostępności do posesji  i obiektów użyteczności publicznej usytuowanych przy ulicy Jana Pawła II i Stary Rynek, zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa jazdy, w tym dowożonych dzieci do szkół.

Termin realizacji: 12.02.2018 r – 31.10.2018 r.