Print Friendly, PDF & Email

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie terenów rekreacyjnych przy ul. Plac 250-lecia w Jedwabnem oraz w miejscowości Pawełki, gm. Jedwabne 

Beneficjent: Gmina Jedwabne

Opis: W ramach projektu zostały stworzone miejsca bezpiecznej zabawy i aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów. Realizacja operacji powiększyła infrastrukturę publiczną o miejsca zabaw, co ma pozytywny wpływ na rozwój dzieci, które mogą korzystać z szerszego katalogu propozycji przeznaczonych dla nich. Wybudowane zostały m.in. altany, place zabaw ze strefą fitness i boiskiem do koszykówki.

Termin realizacji: 12.12.2019 r. – 07.09.2020 r.