Print Friendly, PDF & Email

Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z małą architekturą przy zbiorniku wodnym w miejscowości Jedwabne

Beneficjent: Gmina Jedwabne

Opis: W ramach projektu zagospodarowano przestrzeń położoną w pobliżu zbiornika wodnego w mieście Jedwabne, poprzez utworzenie ogólnodostępnej, zewnętrznej siłowni połączonej z placem zabaw dla dzieci. W ramach projektu zainstalowano 6 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu przeznaczonych dla młodzieży i osób dorosłych oraz 3 instalacje przeznaczone dla dzieci. Teren placu zabaw został ogrodzony. Inwestycja jest atrakcją przyjazną mieszkańcom, otwarta przestrzeń publiczna stworzona w oparciu o istniejące walory przyrodnicze.

Termin realizacji: 27.10.2017 r -20.04.2018 r.