Print Friendly, PDF & Email

„Radziłów silny historią”

 

Beneficjent: Gmina Radziłów

Cele projektu: Ukazanie bogatej historii miejscowości leżących na terenie Gminy Radziłów

Opis: Zadanie pn. „Radziłów silny historią”, którego realizację zakończono 15 listopada 2014r. służy przedstawieniu lokalnej historii ich własnych miejscowości. Zwiększenie świadomości mieszkańców prowadzi do pozytywnej identyfikacji mieszkańców ze swoją „Małą Ojczyzną”

Wartość dofinansowania: 24 100,00 zł

Wartość całkowita: 32 194,48 zł


 

Zakup tablic informacyjnych celem poprawy wizerunku miejscowości z terenu Gminy Radziłów

 

Beneficjent: Gmina Radziłów

Cele projektu: Poprawa wizerunku miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Radziłów

Opis: Zakup 35 tablic informacyjnych do 35 sołectw z terenu Gminy Radziłów oraz jednej tablicy elektronicznej umieszczonej na budynku Urzędu Gminy

Wartość dofinansowania: 24 999,00 zł

Wartość całkowita: 54 250,00 z


 

Remont świetlicy wiejskiej w Karwowie

 

Beneficjent: Gmina Radziłów

Cele projektu: Poprawa wizerunku miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Radziłów

Opis: Realizacja projektu obejmowała remont świetlicy wiejskiej w Karwowie. Remont obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę tynków oraz terakoty, termomodernizację zewnętrzną

Wartość dofinansowania: 24 999,00 zł

Wartość całkowita: 115 000,00 zł


 

Remont budynków użyteczności publicznej w miejscowości Klimaszewnica

 

 

Beneficjent: Gmina Radziłów

Cele projektu: Poprawa wizerunku miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Radziłów

Opis: Realizacja projektu obejmowała remont dwóch budynków użyteczności publicznej w Klimaszewnicy. Remont obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu oraz wymianę obróbek blacharskich, remont schodów zewnętrznych, sprzęt nagłaśniający i audiowizualny

Wartość całkowita: 83 131,00 zł

Wartość dofinansowania: 256 611,44 zł.


 

Remont i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Szkole Podstawowej w Radziłowie

 

 

Beneficjent: Gmina Radziłów

Cele projektu: Poprawa wizerunku miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Radziłów

Opis: W ramach zadania wykonano kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie, którego elementem jest miasteczko ruchu drogowego oraz urządzania rekreacyjno-rehabilitacyjne

Wartość dofinansowania: 123 637,00 zł

Wartość całkowita: 209 736,39 zł.


Remont budynku świetlicy w msc. Łoje Awissa wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia

 

 

Cele projektu: Dzięki wyremontowaniu i wyposażeniu świetlicy mieszkańcy pozyskali miejsce w którym mogą spotkać się w czasie wolnym jak zarówno organizować spotkania kulinarne jak i edukacyjne. Remont świetlicy pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego

Opis: W ramach remontu wykonano termomodernizację  (docieplenie ścian i stropodachu) oraz przebudowanie istniejącego budynku w zakresie elewacji i zadaszenia oraz przebudowanie schodów. Wewnątrz świetlicy wymieniono drzwi wewnętrzne i wejściowe, remont tynków i malowanie oraz roboty sanitarne i elektryczne. W ramach zagospodarowania otoczenia został ułożony polbruk i wykonane zostały trawniki oraz altana

Wartość dofinansowania: 24 821,53 zł

Wartość całkowita: 184 240,00 zł.