Print Friendly, PDF & Email

Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów

Beneficjent: Gmina Radziłów

Opis: Rewitalizacja terenu wraz z urządzeniem placu w msc. Karwowo, Mścichy, Radziłów poprzez wykonanie ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznej, krytych piaskownic, huśtawek, karuzel, bujaków wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci ustawienia ławek i koszy na śmieci.

Okres realizacji: 21.11.2018 r. -30.04.2019 r.