Print Friendly, PDF & Email

Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo

Beneficjent: Gmina Radziłów

Opis:
Przebudowa drogi o długości 303 m poprzez:
– wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
– odtworzenie rowów przydrożnych i przebudowa istniejących przepustów,
– utwardzenie poboczy i zjazdów,
wykonanie oznakowania.

Termin realizacji: 23.04.2018 r. -31.07.2018 r.