Print Friendly, PDF & Email

Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród

Beneficjent: Gmina Rajgród
Opis:
Zadanie polegało na dostawie i montażu łącznie 53 zestawów solarnych służących do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej, w tym:

  • 22 zestawy: dwa kolektory + zasobnik 200 l,
  • 23 zestawy: trzy kolektory + zasobnik 300 l,
  • 6 zestawów: cztery kolektory + zasobnik 400 l,
  • 2 zestawy: pięć kolektorów + zasobnik 500 l.

W skład każdego zestawu solarnego wchodzą: kolektory słoneczne płaskie, uchwyty i konstrukcje mocujące, zestaw przyłączeniowy, grupa pompowa, automatyka sterująca, zasobnik cwu, naczynia wzbiorcze przeponowe, niezbędne zawory, orurowanie i oprzyrządowanie, płyn solarny. Zestawy solarne zamontowano na nieruchomościach mieszkańców z terenu gminy Rajgród.
Odbiór robót 14.06.2019 r