Print Friendly, PDF & Email

Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród

Beneficjent: Gmina Rajgród
Opis:
W sąsiedztwie portu przy Yacht Clubie Arcus w Rajgrodzie, zrewitalizowano część nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego. Nadbrzeże w tym miejscu było zaniedbane i niewykorzystane, w związku z tym w 2018 r. podjęto prace, aby je odczarować.  Pozyskane środki unijne pozwoliły na zagospodarowanie tej części miasta. Wykonano tu nowy chodnik i schodów, zamontowano ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, rozbudowano linię energetyczną w celu oświetlenia skwerku, wykonano 5 placyków utwardzonych ze stołami do gry w piłkarzyki, szachy i chińczyka.

Odbiór robót: 30.11.2017 r.