Lato w Rajgrodzie 2010 – impreza plenerowa

Beneficjent: Gmina Rajgród

Cel projektu: Realizacja operacji wpłynęła pozytywnie na promocję miasta Rajgród, a także zaspokoiła potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców oraz turystów. Ze względu na malowniczo położony teren, na którym odbyła się impreza, promowane były walory przyrodnicze i krajoznawcze. Taki rodzaj promocji gminy Rajgród wpłynie na wzrost jej atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

Opis:  W dniu 31.07.2010 r. odbyła się impreza plenerowa pn. Lato w Rajgrodzie. Gmina Rajgród wynajęła od firmy zewnętrznej: profesjonalną scenę z zadaszeniem, nagłośnienie koncertowe, oświetlenie koncertowe, płoty koncertowe, garderoby dla zespołów. Impreza ochraniana była w godzinach 20:15 – 24:15 przez 17 funkcjonariuszy ochrony, stosownie do postanowień ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Program artystyczny obejmował zawodowego konferansjera, prezentera radiowego, występ zespołu dziecięco – młodzieżowego „Beciaki”, występ zespołu regionalnego hip-hop „Kapsel”, występ zespołu disco-polo „Inpuls”, ogólnopolską gwiazdę wieczoru „Trubadurzy”. Między koncertami odbyły się konkursy z udziałem publiczności – nagrodami były płyty CD i koszulki. Na samym końcu odbyła się dyskoteka pod gołym niebem. W ramach pracy świadczonej nieodpłatnie, ruchem drogowym kierowało 4 strażaków z OSP w Rajgrodzie, którzy przeszli odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Pracowali oni przez 12 godzin systemem zmiennym tj. 2 strażaków po 6 godzin. Celem operacji była wzajemna integracja mieszkańców gminy Rajgród, gmin sąsiednich oraz turystów, a także podniesienie atrakcyjności turystycznej i promocja miasta Rajgród poprzez organizację imprezy plenerowej.

Wartość dofinansowania: 23 261,11 zł

Wartość całkowita: 40 443,28 zł.


 

Remont obiektu sakralnego w Czarnej Wsi (2010)

 

 

Beneficjent: Gmina Rajgród

Cel projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Opis:  Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmował: roboty zewnętrzne (rozbiórkę istniejącej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem; demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem; montaż rynien i rur spustowych; montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej na zamówienie; otynkowanie ścian zewnętrznych tynkiem wapiennym; malowanie ścian zewnętrznych; wykonanie okładziny granitowej na posadzce wiatrołapu, schodach i parapetach zewnętrznych; oczyszczenie podmurówki betonowej i impregnacja preparatem do betonu) oraz roboty wewnętrzne (odbicie zniszczonych istniejących tynków wewnętrznych; docieplenie dachu, podbicie płytą OSB, otynkowanie; wykonanie nowej instalacji elektrycznej; wykonanie nowych tynków; wykonanie podłogi drewnianej; malowanie).

Wartość dofinansowania: 10 626,61 zł

Wartość całkowita: 34679,30 zł.


 

 

Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Rajgrodzie (2010)

 

Beneficjent: Gmina Rajgród

Cel projektu: Operacja wykorzystuje szansę, jaką jest możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Wsparcie finansowe ma ogromne znaczenie i jest niezbędne, by podnieść atrakcyjność turystyczną Rajgrodu. Ponadto zostanie zniwelowane zagrożenie, jakim jest niedostateczna promocja i brak zainteresowania ofertą turystyczną. Park znajduje się w centrum miasta, wobec czego zdecydowanie poprawi się wizerunek miasta, a co za tym idzie wzmocni się promocja Rajgrodu. Operacja wpisuje się także w szansę – korzystne warunki do rozwoju turystyki. Mieszkańcy oraz turyści zyskaną idealne miejsce spotkań, rekreacji, odpoczynku

Opis: Park miejski znajduje się na terenie zabytkowego układu przestrzennego miasta Rajgród, w strefie „A” ochrony konserwatorskiej, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży z dnia 15 kwietnia 1988 r.

Prace terenowe rozpoczęły się jeszcze latem 2010 roku, od usunięcia zbiorników pozostałych po stacji paliw. W ich miejscu postawiony został pomnik Kazimierza Wielkiego. Kolejnym elementem było usunięcie (po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem pozwoleń) drzew, w szczególności spróchniałych, chorych i stwarzających zagrożenie zarówno dla mieszkańców, jak i planowanej infrastruktury parku. Ponadto w ramach projektu wykonano: przyłącze energetyczne (branża elektryczna), wykop na zasobnik fontanny, umieszczenie i podłączenie zbiornika fontanny, wykonanie elementów fontanny, ułożenie projektowanych nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej trapezowej i płyt kamiennych. Wykonano otoczenie fontanny, zamontowano nowe punkty oświetleniowy typu latarnie parkowe i reflektory, zamontowano tablicę informacyjną oraz wykonano renowację istniejącej studni. W zakres przebudowy oświetlenia parku wszedł demontaż istniejącego układu oświetlenia oraz budowa nowej instalacji oświetleniowej zgodnie z projektem zagospodarowania parku. W ramach prac w centralnej części parku wykonano placyk z nawierzchni utwardzonej, z kostki betonowej trapezowej śrutowanej szarej oraz płyt kamiennych w kolorze grafit, alejki wykonane będą z kostki betonowej trapezowej, śrutowanej w kolorze szarym oraz z płyt kamiennych w kolorze grafit.

Po realizacji inwestycji centrum Rajgrodu uzyskało nowy wygląd. Znacząco podniosła się atrakcyjność turystyczna miasta. Mieszkańcy oraz turyści zyskali idealne miejsce spotkań i rekreacji.

Wartość dofinansowania: 116 014,00 zł

Wartość całkowita: 276 041,24 zł.


 

Wakacje w Rajgrodzie 2011

 

Beneficjent: Gmina Rajgród

Cel projektu: Podniesienie jakości życia ludności na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów

Opis: Podczas imprezy plenerowej Wakacje w Rajgrodzie 2011 w dniu 06.08.2011 r. (sobota) przez 12 godzin (systemem zmiennym, tj. 2 strażaków po 6 godzin) ruchem drogowym kierowali przeszkoleni w tym zakresie strażacy z OSP w Rajgrodzie. Na scenie ulokowana została scena, zamontowano światła oraz profesjonalne nagłośnienie. Na plaży ulokowano zabawki dmuchane (typu: dmuchane zjeżdżalnie, zamki, trampolina), które stanowiły atrakcję dla dzieci. Korzystanie z zabawek dmuchanych było bezpłatne, gdyż koszt wypożyczenia pokryła gmina Rajgród. W dniu imprezy funkcjonowały 3 szt. przenośnych toalet. Na potrzeby promocji operacji został wykonany baner informacyjny, który został umocowany pod sceną, na której odbywała się część artystyczna.

Właściwą imprezę poprowadził zawodowy konferansjer. Na scenie zaprezentowały się zespoły m.in.: Capsel, Trio, Summer Night, Infactor i gwiazda wieczoru Abba Cover. Między koncertami przeprowadzone zostały konkursy z udziałem publiczności

Wartość dofinansowania: 13 621,67 zł

Wartość całkowita: 23 769,28 zł.


 

Lato w Rajgrodzie 2012

 

Beneficjent: Gmina Rajgród

Cel projektu: Podniesienie jakości życia ludności na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów

Opis: Strażacy z OSP w Rajgrodzie, podczas imprezy plenerowej Lato w Rajgrodzie 2012, która odbyła się w dniu 22.07.2012 r.(niedziela), przez 12 godzin (systemem zmiennym, tj. 2 strażaków po 6 godzin) kierowali ruchem drogowym. Strażacy mieli odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. Na podstawie umowy zawartej z firmą zewnętrzną podjęta została współpraca w zakresie organizacji i przeprowadzenia imprezy plenerowej. Gmina Rajgród wynajęła: profesjonalną zadaszoną scenę, nagłośnienie koncertowe, oświetlenie koncertowe, profesjonalne płoty koncertowe odgradzające scenę, namiot – garderobę dla wykonawców. Imprezę poprowadził zawodowy konferansjer (w godzinach 17:00 – 22:00). Wykonawca zapewnił dozór i obsługę techniczną imprezy oraz zagwarantował program muzyczny, min. 5 godzin, w tym występ gwiazdy wieczoru – zespołu Wanda i Banda. Na plaży zostały rozstawione urządzenia rozrywkowo – rekreacyjne (pneumatyczne) dla dzieci typu: zamek średni, puppy land, małpi gaj, zjeżdżalnia delfiny oraz trampolina duża. Korzystanie z zabawek dmuchanych było bezpłatne, gdyż wszelki koszty z tym związane pokryła gmina Rajgród. Dzieci mogły swobodnie z nich korzystać. Jedynym ograniczeniem był czas dostępu do tych urządzeń tj. od 12:00 do 18:00 (6 godzin).

Wartość dofinansowania: 24 853,97 zł

Wartość całkowita: 40 600,80 zł.


 

Budowa parkingu w Rajgrodzie (2013)

 

Beneficjent: Gmina Rajgród

Cel projektu: Operacja wykorzystuje szansę, jaką jest możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Wsparcie finansowe ma ogromne znaczenie i jest niezbędne, by podnieść atrakcyjność turystyczną Rajgrodu. Dzięki inwestycji w infrastrukturę poprawi się estetyka przestrzeni publicznej. Ponadto zostanie zniwelowane zagrożenie, jakim jest niedostateczna promocja i brak zainteresowania ofertą turystyczną. Parking znajduje się w centrum miasta, wobec czego zdecydowanie poprawie ulegnie zagospodarowanie przestrzenne miejscowości, a co za tym idzie wzmocni się promocja Rajgrodu. Operacja wpisuje się także w szansę – korzystne warunki do rozwoju turystyki. Budowa parkingu ułatwi mieszkańcom oraz turystom mającym samochód korzystanie z  położonych w centrum miasta obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów turystycznych, które sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Opis: Budowa ogólnodostępnego parkingu na 10 stanowisk postojowych. Roboty budowlane polegały m.in. na rozbiórce nawierzchni betonowej, krawężnika i chodnika, wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu chodnika z kostki brukowej szarej oraz na wykonaniu nawierzchni parkingu z kostki brukowej szarej. Obrys stanowisk wykonano kostką brukową betonową brązową.

Wartość dofinansowania: 41 972,00 zł

Wartość całkowita: 63 626,32 zł.


 

Impreza kulturalno-sportowa nad Jeziorem Rajgrodzkim w Rajgrodzie (2013)

 

Beneficjent: Gmina Rajgród

Cel projektu: Podniesienie jakości życia ludności na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów

Opis: Podczas pierwszego dnia imprezy plenerowej (tj. 20.07.2013 r.-sobota) został rozegrany otwarty turniej plażowej piłki siatkowej amatorów o Puchar Burmistrza Rajgrodu. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek (3 godziny) czuwał sędzia główny, który posiadał stosowne doświadczenie oraz wiedzę w tym zakresie. Podczas imprezy sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Rajgrodzkim w Rajgrodzie, ruchem drogowym kierowało 2 strażaków z OSP w Rajgrodzie, którzy przeszli odpowiednie szkolenie w tym zakresie. W dniu 20.07.2013 r. (sobota) kierowanie ruchem odbywało się przez 8 godzin (systemem zmiennym, tj. 1 strażak – 4 godziny), natomiast w dniu 21.07.2013 r. (niedziela)przez 6 godzin (systemem zmiennym – 1 strażak – 3 godziny).

Pierwszego dnia imprezy na scenie u podnóży Góry Zamkowej zaprezentowali swój program artystyczny uczniowie Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie oraz Gimnazjum. Dom Kultury w Rajgrodzie zaprezentował swój program słowno-muzyczny oraz zorganizował wystawę prac plastycznych. Następnie odbywały się występy miejscowych zespołów muzycznych. Na zakończenie wieczoru wszyscy chętni mieli możliwość uczestnictwa w dyskotece pod gwiazdami.

Na podstawie umowy zawartej z firmą zewnętrzną podjęta została współpraca w organizacji i przeprowadzeniu drugiego dnia imprezy. Gmina Rajgród wynajęła: profesjonalną atestowaną scenę wraz z zadaszeniem, profesjonalne płoty koncertowe, nagłośnienie oraz oświetlenie koncertowe, namiot – garderobę dla wykonawców. Imprezę poprowadził zawodowy konferansjer (w godzinach 17:00 – 22:00).Wykonawca zapewnił dozór i obsługę techniczną imprezy oraz zagwarantował program muzyczny, min. 5 godzin, w tym występ gwiazdy wieczoru – Sztywny Pal Azji. Na plaży zostały rozstawione urządzenia rozrywkowo-rekreacyjne (pneumatyczne) dla dzieci, tj.  zamek średni oraz zjeżdżalnia delfiny. Korzystanie z zabawek dmuchanych było bezpłatne, gdyż wszelkie koszty z tym związane pokryła Gmina Rajgród. Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli swobodnie z nich korzystać. Jedynym ograniczeniem był czas dostępu do tych urządzeń, tj. od 13:00 do 19:00 (6 godzin).

Wartość dofinansowania: 24 995,12 zł

Wartość całkowita: 38 143,91 zł.


 

Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród (2014)

 

Beneficjent: Gmina Rajgród

Cel projektu: Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Rajgród i jego promocja oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim.

Opis: Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród polegało na remoncie istniejących urządzeń i obiektów wraz z budową uzupełniającej usługowej infrastruktury rekreacyjnej, na działkach o numerach ewidencyjnych 63/10, 63/26, 63/27 i 529/7 położonych w Rajgrodzie.

Zagospodarowanie terenu polegało na: oczyszczeniu powierzchni plaży, placu zabaw i boiska; wyrównaniu boiska do siatkówki plażowej i ewentualne uzupełnienie piasku; wykonaniu placu o nawierzchni żwirowej; wykonaniu bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci; wykonaniu chodnika o szerokości 1,50 m, z płyt betonowych; wykonaniu ścieżki żwirowej o szerokości 1,50 m; wykonaniu schodów terenowych z bali drewnianych.

W ramach inwestycji zamontowano: 4 wiaty, 9 ław, przebieralnię, piaskownicę, huśtawkę dwustanowiskową, bujawkę osiową typu ważka, bujawkę jedno-sprężynową „motor”, wieżę z dachem
i zjeżdżalnią, karuzelę czteroramienną, grill murowany, miejsce na ognisko, stojak rowerowy, szlaban zamykany, 3 duże kamienie narzutowe (o średnicy ok. 80 cm).

Ponadto wykonano trawnik oraz nasadzenia drzew i krzewów, a także cięcia pielęgnacyjne istniejącej zieleni na brzegu jeziora. Odwodniono zjazd z ul. Szkolnej przez wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych D1000 mm, z pokrywą i kratą ściekową, oczyszczono istniejące odwodnienie liniowe i połączenie ze studnią chłonną. Dodatkowo wykonano oświetlenie terenu plaży, za pomocą dwóch latarni parkowych, o mocy max 100 W podłączonych do istniejącej tablicy licznikowo – bezpiecznikowej kablem doziemnym.

Wartość dofinansowania: 61 400,00 zł

Wartość całkowita: 107 784,62 zł.


 

Impreza kulturalno-sportowa w Rajgrodzie (2014)

 

Beneficjent: Gmina Rajgród

Cel projektu: Podniesienie jakości życia ludności na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów.

Opis: W trakcie imprezy plenerowej w dniu 27.07.2014 r. został rozegrany otwarty turniej plażowej piłki siatkowej amatorów o Puchar Burmistrza Rajgrodu. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek (3 godziny) czuwał sędzia główny, który posiadał stosowne doświadczenie oraz wiedzę w tym zakresie. Na plaży zostały rozstawione urządzenia rozrywkowo-rekreacyjne (pneumatyczne) dla dzieci, tj.  zjeżdżalnia słoneczko, suchy basen oraz zamek średni. Korzystanie z zabawek dmuchanych było bezpłatne, gdyż wszelkie koszty z tym związane pokryła Gmina Rajgród. Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli swobodnie z nich korzystać. Jedynym ograniczeniem był czas dostępu do tych urządzeń, tj. od 13:00 do 19:00 (6 godzin).

Podczas imprezy w godz. 13:00 – 19:00 w namiocie gminy Rajgród przeprowadzony został przez pracownika Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie konkurs z pytaniami, w którym biorący udział musieli wykazać się podstawową wiedzą na temat LGD i gminy Rajgród. Nagrodami w konkursie były gadżety promocyjne. Poza tym gadżety promocyjne bezpłatnie rozdawano uczestnikom imprezy. W namiocie gminy Rajgród wystawiono również bezpłatne publikacje, książki o tematyce regionalnej, tomiki poezji, foldery itp. Towarzystwa Miłośników Rajgrodu, które dodatkowo promowały gminę.

Na scenie u podnóży Góry Zamkowej zaprezentowali swój program artystyczny uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie, Szkoły Podstawowej w Rydzewie oraz Gimnazjum w Rajgrodzie. Dom Kultury w Rajgrodzie zaprezentował swój program słowno-muzyczny oraz zorganizował wystawę prac plastycznych. Następnie odbywały się występy miejscowych zespołów muzycznych..

Na podstawie umowy zawartej z firmą zewnętrzną podjęta została współpraca w organizacji i przeprowadzeniu imprezy. Gmina Rajgród wynajęła: profesjonalną atestowaną scenę wraz z zadaszeniem, profesjonalne płoty koncertowe, nagłośnienie oraz oświetlenie koncertowe, namiot – garderobę dla wykonawców. Imprezę poprowadził zawodowy konferansjer (w godzinach 17:00 – 22:00).Wykonawca zapewnił dozór i obsługę techniczną imprezy oraz zagwarantował program muzyczny, min. 5 godzin, w tym występ gwiazdy wieczoru – Kobranocka. Na zakończenie wieczoru wszyscy chętni mieli możliwość uczestnictwa w dyskotece pod gwiazdami.

Podczas imprezy kulturalno-sportowej w Rajgrodzie, ruchem drogowym kierowało 2 strażaków z OSP w Rajgrodzie, którzy przeszli odpowiednie szkolenie w tym zakresie. Kierowanie ruchem odbywało się przez 6 godzin (systemem zmiennym, tj. 1 strażak – 3 godziny).

Wartość dofinansowania: 30 532,06 zł

Wartość całkowita: 46 456,79 zł.


 

Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród

 

Beneficjent: Gmina Rajgród

Cel projektu: Opracowanie i wydanie map turystycznych obejmujących Gminę Rajgród niewątpliwie przyczyni się do jej promocji, wzmocnienia jej potencjału oraz uwydatnienia walorów. Mapy turystyczne ukażą najpiękniejsze i najciekawsze zakątki naszej gminy, jej walory turystyczne i rekreacyjne, co wpłynie na zwiększenie liczby odwiedzających turystów oraz przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Opis: Wykonanie i zamontowanie 2 witaczy Gmina Rajgród zleciła firmie zewnętrznej wyłonionej w drodze zapytania ofertowego,  specjalizującej się w tego typu pracach. W ramach umowy we wskazanych miejscach na działkach nr ewid. 201/3 i 2435/2 w Rajgrodzie zamontowano witacze
o następujących parametrach: wysokość - 4 m, kolorystyka: biało-niebieska, kształt - nawiązanie do żaglówki, treść - z jednej strony "Rajgród Witamy", z drugiej "Rajgród Zapraszamy ponownie". Z obu stron adres strony internetowej - www.um.rajgrod.pl. Na witaczach zostały również umieszczone następujące elementy: logo Unii Europejskiej, logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, logo LEADER oraz herb Gminy Rajgród, zastosowano liternictwo - z folii odblaskowej.

Również w ramach operacji wyłonionemu w drodze zapytania ofertowego wykonawcy zlecono opracowanie map turystycznych. W ramach zamówienia wydano publikację w postaci mapy turystycznej obejmującej obszar gminy Rajgród. Mapa turystyczna w nakładzie 1000 egzemplarzy, w formacie: B1 680x980 mm, format mapy złożonej: 123x240 mm, papier G-Print o gramaturze 115 g/m2, dwustronny druk kolorowy (offset 4+4). W ramach tego samego zamówienia wykonawca stworzył mapę turystyczną – interaktywną w JavaScript do umieszczenia na stronie internetowej Gminy Rajgród um.rajgrod.pl,  z możliwością przeglądania i korzystania nie tylko na komputerze, ale także na tablecie i smatrfonie.

Na mapie zostały zaznaczone występujące na terenie gminy atrakcje turystyczne, m.in. zabytkowe kościoły, parki, cmentarze, obiekty infrastruktury towarzyszącej turystyce tj., obiekty sportowe i rekreacyjne, parkingi itp. Mapa zawiera bazę noclegową i gastronomiczną, spis placówek edukacyjnych oraz informacje adresowe dotyczące funkcjonujących na terenie gminy instytucji, takich jak: Urząd Miejski w Rajgrodzie, Ośrodek Pomocy Społecznej, straż pożarna, poczta, ośrodek zdrowia i inne. Mapa zawiera także ogólną charakterystykę oraz opis najciekawszych i najcenniejszych obiektów stanowiących atrakcję turystyczną wraz z ich fotografiami.

Wartość dofinansowania: 14 480,00 zł

Wartość całkowita: 20 574,00 zł.


 

Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród

 

Beneficjent: Gmina Rajgród

Cel projektu: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR .Udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie.

Opis: Na podstawie umowy zawartej z firmą zewnętrzną zostały wykonane i uruchomione 3 punkty hotspot w następujących lokalizacjach w Rajgrodzie: na terenie parku w centrum Rajgrodu - na wprost budynku Urzędu Miejskiego, na terenie portu obok budynku Yacht Clubu Arcus, na przyległym terenie plaży miejskiej oraz części Góry Zamkowej.

Ze względu na specyfikę działania niezbędna była pomoc firmy zewnętrznej specjalizującej się w świadczeniu tego typu usług.

Stworzone punkty hotspot umożliwiają bezprzewodowy dostęp do sieci Internet. Anteny nadawcze dobrano tak, aby umożliwić dostęp do sieci Internet użytkownikom korzystającym z PDA, laptopów i telefonów z wifi.  Częstotliwość pracy nadajników z uwagi na kompatybilność z popularnymi urządzeniami klienckimi zawiera się pomiędzy częstotliwościami 2,4 Ghz - 2,4835 Ghz. Standard pracy nadajników ustawiono na 802.11b. Moc na kartach radiowych została tak dobrana by moc promieniowania e.i.r.p nie przekraczała 20 dBm (100mW). Zasięg oddziaływania hotspotów ograniczony został do miejsc publicznych. Dostęp do Internetu za pośrednictwem hotspotów jest bezpłatny. Użytkownik, aby połączyć się
z Internetem, musi zalogować się na indywidualnym koncie.

W miejscach uruchomienia punktów hotspot umieszczono tabliczki informujące o strefie bezpłatnego Internetu oraz o dofinansowaniu operacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 dla małych projektów.

Wartość dofinansowania: 7 200,00 zł

Wartość całkowita: 11 070,00 zł.