Print Friendly, PDF & Email

Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543, w mieście Szczuczyn

 

 

Beneficjent: Gmina Szczuczyn

Cel projektu: Celem w/w operacji było zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni terenów wiejskich. Realizacja zadania wpłynęła na poprawę oferty rekreacyjno-sportowej skierowanej do najmłodszych mieszkańców gminy oraz  spowodowała wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenach wiejskich. W ramach w/w operacji dokonano zagospodarowania terenów i urządzenia bezpiecznego placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia, ścieżek z kostki betonowej, uformowaniem nawierzchni trawiastej, montażem urządzeń zabawowych, montażem ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery i tablicy regulaminu. Ponadto dokonano wyrównania terenu, nasadzeń krzewów ozdobnych i obsiania trawą. Powyższe działanie wspiera rozwój obszarów wiejskich, zapewnia poprawę warunków życia i wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców. Wybudowany plac zabaw zapewnia bezpieczne miejsce do rekreacji, spotkań, organizacji imprez i zabaw na świeżym powietrzu.

Opis: Inwestycja wpłynęła na zwiększenie różnorodności przeprowadzanych form spędzania czasu wolnego, przyspieszenie procesu asymilacji nowych mieszkańców oraz na uatrakcyjnienie i uporządkowanie terenów wiejskich.

Wartość dofinansowania: 51 591,00 zł

Wartość całkowita: 78 401,31 zł.


Budowa pomnika Stanisława Antoniego Szczuki – założyciela miasta Szczuczyn, na części działki nr 1106.

 

POMNIK 5

 

Beneficjent: Gmina Szczuczyn

Cel projektu: Działanie wpływa bezpośrednio na rozwój tożsamości społeczności lokalnej a przede wszystkim zwiększa atrakcyjność turystyczną miejscowości.

Opis: Wybudowanie pomnika założyciela miasta – Stanisława Antoniego Szczuki w szczególności przyczyni się do rozwoju tożsamości społeczności lokalnej, a w szczególności wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości.

W ramach operacji wykonano betonowy cokół o wysokości 3 metrów, który następnie obłożono płytami kamiennymi – granit w kolorze “bohus” o grubości 6 cm. Podstawą cokołu stanowi 20 cm płyta wykonana z jednolitego kamienia.

Równolegle do prac nad cokołem trwały prace związane z przygotowaniem rzeźby samego założyciela miasta. Początkowo przygotowana została rzeźba z gipsu odzwierciedlająca wszelkie szczegóły, na bazie której wykonano odlew z brązu.

Obecnie pod wybudowanym pomnikiem założyciela miasta odbywają się wszelkiego rodzaju uroczystości związane z historią Szczuczyna. Poprzez powstanie pomnika Szczuczyn pozyskał nowy punkt turystyczny na swojej mapie, a istniejący park miejski nabrał nowego, historycznego charakteru.

Wartość dofinansowania: 99 899,00 zł

Wartość całkowita: 162 600,00 zł.


 

Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu

 

 

Beneficjent: Gmina Szczuczyn

Cel projektu: W ramach operacji dokonano zakupu urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Zakupione urządzenia zlokalizowane zostały w ogólnodostępnym parku przy ul. Senatorskiej w Szczuczynie.

Celem operacji był zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Dzięki wyposażeniu obiektu pełniącego funkcje rekreacyjne (park miejski) w sprzęt umożliwiający poprawę kondycji fizycznej, będzie istniała możliwość aktywizacji większej ilości mieszkańców gminy Szczuczyn do czynnego uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz zachęcenie do większej dbałości o zdrowie.

Opis: Zauważa się, iż zainteresowanie ćwiczeniami aerobowymi i fitness jest wśród mieszkańców coraz większe. W związku z powyższym, zakup urządzeń do ćwiczeń z całą pewnością wpłynie na zwiększenie ilości osób chcących uprawiać tą dyscyplinę sportu. Ponadto zajęcia tego typu są doskonałym elementem rehabilitacji, przyspieszającym czas powrotu do pełni dyspozycji fizycznej po urazach i kontuzjach. Aktywne spędzanie czasu poprzez ćwiczenia na świeżym powietrzu z cała pewnością pozytywnie wpłynie na zdrowie nie tylko fizyczne, ale i psychiczne, gdyż pozwala odpocząć od stresów i kłopotów dnia codziennego. Spotkania podczas ćwiczeń sprzyjają również integracji społecznej, poznawaniu nowych ludzi, nawiązywaniu kontaktów i przyjaźni.

Wartość dofinansowania: 24 999,00 zł

Wartość całkowita: 39 999,99 zł.


 

Zakup urządzeń do ćwiczeń fitness

 

 

20131105_180318

 

Beneficjent: Gmina Szczuczyn

Cel projektu: W ramach operacji dokonano zakupu urządzeń do ćwiczeń typu fitness., tj. atlasu, bieżni, orbiterów, rowerków, wioślarzy, stepów, gum, mat, hantli. Zakupione urządzenia zlokalizowane zostały w ogólnodostępnej sali gimnastycznej należącej do hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczuczynie.

Celem operacji był zakup urządzeń do ćwiczeń fitness. Dzięki wyposażeniu obiektu pełniącego funkcje rekreacyjne w sprzęt umożliwiający poprawę kondycji fizycznej, będzie istniała możliwość aktywizacji większej ilości mieszkańców gminy Szczuczyn do czynnego uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz zachęcenie do większej dbałości o zdrowie.

Opis: Zauważa się, iż zainteresowanie ćwiczeniami aerobowymi i fitness jest wśród mieszkańców coraz większe. W związku z powyższym, zakup urządzeń do ćwiczeń z całą pewnością wpłynie na zwiększenie ilości osób chcących uprawiać tą dyscyplinę sportu. Ponadto zajęcia tego typu są doskonałym elementem rehabilitacji, przyspieszającym czas powrotu do pełni dyspozycji fizycznej po urazach i kontuzjach. Spotkania podczas ćwiczeń sprzyjają integracji społecznej, poznawaniu nowych ludzi, nawiązywaniu kontaktów i przyjaźni.

Wartość dofinansowania: 24 864,00 zł

Wartość całkowita: 38 499,00 zł.


Podniesienie standardu świadczonych usług poprzez doposażenie MLUKS „GWIAZDA” w akcesoria zapaśnicze.

 

MLUKS_GWIAZDA.jpg2

 

Beneficjent: Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Gwiazda” przy Urzędzie Miejskim w Szczuczynie.

Cel projektu: Działanie tego typy trafiające bezpośrednio do grona zainteresowanych, a dodatkowo dodatnio wpływają na rozwój podmiotów o charakterze stowarzyszeń, które zazwyczaj nie mają funduszy na tego typu działania. Rozwój takich podmiotów jest bezpośrednio związany ze wzrostem aktywności społecznej jak i jej integracji.

Opis: W ramach operacji dokonano zakupu akcesoriów zapaśniczych mającego na celu wzrost aktywności społecznej w szczególności młodzieży poprzez promowanie i organizowanie aktywnego trybu życia w charakterze ogólnodostępnych zajęć zapaśniczych.

Zakupiono wyposażenie zapaśnicze w postaci: tablicy wyników (spełniająca bardzo ważną rolę podczas organizacji zawodów/turniejów, zastępująca obecną tablicę kredową), dodatkowych materacy (zastępujące w części materace obecnie posiadane), obuwia oraz toreb sportowych (które zostaną wykorzystane jako akcesoria niezbędne do turniejów wyjazdowych, aby zawodnicy mogli godnie reprezentować naszą gminę czy też województwo).

Zakupione akcesoria są niezbędne w treningach jak i zawodach organizowanych przez stowarzyszenie. Wręczenie zasłużonym zawodnikom darmowego obuwia i toreb, które dotychczas musieli zakupić sobie sami, było dla nich szczególnym wyróżnieniem i mobilizacją do dalszej pracy, zaś nowe materace jak i tablica pozwolą godnie reprezentować stowarzyszenie.

Wartość dofinansowania: 8 070,00 zł

Wartość całkowita: 10 100,00 zł.