image_pdfimage_print

 Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa i Spokojna w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedzkie gm. Szczuczyn

Beneficjent: Gmina Szczuczyn
Opis:
Inwestycja polegała na przebudowie trzech odcinków dróg gminnych w mieście Szczuczyn, które zostały wykonane z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm wraz z chodnikami z kostki o gr. 6 cm o zmiennej szerokości od 0,8 m do 1,2 m  oraz 2 m. Odcinek drogi w miejscowości Niedźwiedzkie został wykonany w systemie bitumicznym w konstrukcji 4 cm warstwa ścieralna i 4 cm warstwa wiążąca, na solidnej podbudowie z kruszywa łamanego. Łączna długość przebudowanych odcinków dróg wynosi 480,00 m.
Termin realizacji: 28.03.2018 r.-10.09.2018 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 577 568,46 zł.
Dofinansowanie: 303 492,00 zł.