Print Friendly, PDF & Email

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje 

Beneficjent: Gmina Szczuczyn
Opis:
Projekt obejmował remont świetlicy wiejskiej, w skład którego wchodził następujący zakres robót:
– demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych wraz z obróbkami blacharskimi,
– remont kominów,
– wykonanie pokrycia dachowego z blacho dachówki  wraz z montażem obróbek blacharskich w kolorze dachu,
– montaż drzwi wejściowych oraz części stolarki okiennej,
– ocieplenie budynku płytami styropianowymi gr. 10cm i wykonanie elewacji,
– wykonanie opaski z płytek chodnikowych wokół budynku,
– naprawa schodów wejściowych.
Termin realizacji: 17.07.2018 r. – 09.11.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 95 480,40 zł
Dofinansowanie: 49 756,73 zł.