Print Friendly, PDF & Email

Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej
przy ulicy Sobieskiego w Szczuczynie

Beneficjent: Gmina Szczuczyn
Opis:
W ramach projektu został przebudowany przystanek komunikacji samochodowej przy ulicy Sobieskiego wraz z częścią ulicy Sobieskiego.

W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejących elementów dróg. Teren objęty projektem wykonany został z następujących warstw: podbudowa z kruszywa łamanego, podbudowa z betonu asfaltowego, dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego. Wykonano parking na 57 miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi o szerokości 5m. Chodniki oraz peron przystankowy zostały wykonane z kostki brukowej grafitowej o gr. 6cm. Przystanek komunikacji samochodowej posiada peron o szerokości zmiennej od 2,7m do 3,7m. Do przystanku prowadzą dwa wjazdy od strony ulic Sobieskiego i Pawełki. Zamontowano  wiatę przystankową wraz z elementami małej architektury. Ustawiono trzy latarnie przystankowe.

Termin realizacji: 09.08.2018 r. – 31.10.2018 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 367 127,54 zł.
Dofinansowanie: 201 659,23 zł.