Print Friendly, PDF & Email

Świetlica środowiskowa w Grajewie

Beneficjent: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Opis:
Zarząd Województwa Podlaskiego dnia 14 stycznia 2020 r.  przyznał dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na projekty zgłoszone w ramach Lokalnych Grup Działania. Miasto Grajewo na realizację zadań z zakresu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczych pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 uzyskując dofinansowanie na realizacje projektu pn. „Świetlica Środowiskowa w Grajewie”.

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Projekt polega na uruchomieniu świetlicy środowiskowej w Grajewie, która obejmie swoimi działaniami grupę 20 dzieci (11M, 9K) w wieku 6-15 lat z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Budynek, w którym znajduje się świetlica przeszedł remont i modernizację zaplecza hydraulicznego oraz elektrycznego. Łazienka została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W świetlicy dzieci mogą odrobić lekcje, zjeść ciepły posiłek oraz skorzystać z pomocy terapeutycznej. Dzięki temu na pewno będą się lepiej rozwijać, co wpłynie pozytywnie na ich przyszły rozwój osobisty. Bez takiego wsparcia dzieci często nie mogą pozostać w rodzinach biologicznych i konieczne jest umieszczanie ich
w pieczy zastępczej lub młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, co w każdym przypadku wiąże się
z kolejną traumą w ich życiu.

W świetlicy zostały wyremontowane pomieszczenia należące do Miasta Grajewo, zakupione wyposażenie, uruchomiono wsparcie dla uczestników projektu w postaci wsparcia opiekuńczo-wychowawczego, konsultacji logopedycznych i psychoterapeutycznych, zajęć wyrównawczych, kulinarnych, sportowych, działań kulturalno – integracyjnych (wyjścia do kina, dzień dziecka, spotkanie wigilijne). Zostały również uruchomione: Akademia Umiejętności Społecznych, Akademia Informatyka i Programisty, Akademia Matematyka. Świetlica jest wyposażona w nowoczesny sprzęt (komputery, tablety), gry planszowe, pomoce dydaktyczne oraz meble.

Termin realizacji: od 01.04.2020 r.  do 30.11.2021 r.