Print Friendly, PDF & Email

Krok do pracy

Opis: Program Aktywności Lokalnej zakładał aktywizację zawodową, zdrowotną i społeczną dla 20-stu mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny, którzy jednocześnie byli klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym. Uczestnicy projektu podzieleni zostali na trzy grupy, w zależności od trudności, z którymi się borykali.

  • Pierwsza 8-mio grupa, której uczestnicy posiadali problem bezrobocia otrzymali wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego, społecznego, socjalnego oraz uczestnictwa w stażach zawodowych.
  • Drugą 2-osobową grupę stanowiły matki, które doświadczają trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Uczestniczki brały udział w szkoleniach , w indywidualnym doradztwie psychologicznym oraz socjalnym.
  • Trzecią 8-smio osobowa grupę stanowili uczestnicy borykający się uzależnieniami. Otrzymali wsparcie w zakresie psychoterapii, terapii pedagogicznej oraz pracy socjalnej.

    Termin realizacji: 01.04.2018 r. – 30.08.2019 r.