Print Friendly, PDF & Email

Wynajem dmuchańców

Beneficjent: Iwona Jabłońska

Cel operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu zabawek pneumatycznych i stworzenia miejsca pracy poprzez samozatrudnienie.
Opis: Operacja pn.”Wynajem dmuchańców” polegała na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług wynajmu i obsługi dmuchawców pneumatycznych dla:
– osób  fizycznych w związku organizowanymi chrzcinami, uroczystościami weselnymi komuniami, urodzinami;
– firm i instytucji w związku z organizowanymi różnego rodzaju piknikami, festiwalami i festynami.