Print Friendly, PDF & Email

Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej
w Szkole Podstawowej w Radziłowie

Beneficjent: Gmina Radziłów

Opis: Wykonanie prac remontowych oraz zakupu niezbędnego wyposażenia sali dydaktycznej tj.: mebli, narzędzi i pomocy edukacyjnych, sprzętu audiowizualnego, wyposażenia szatni.

Termin realizacji: 24.05.2018 r. -15.08.2018 r.