“Bitwa Regionów” 2024 r. rozpoczęta!!!

wpis w: Aktualności

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie zaprasza do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” 2024 r. Do konkursu mogą zgłaszać się Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia, którym bliskie są smaki regionów i dawne receptury, a wyjątkowe potrawy przygotowują z pasją i sercem.Aby wziąć … czytaj więcej…

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków -04.04.2024 r.

wpis w: Aktualności

Uprzejmie informuję, iż w dniu 4 – go kwietnia b. r. /czwartek/ o godzinie 11.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Wybór Przewodniczącego Zebrania. Przedstawienie … czytaj więcej…

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru operacji/grantobiorców

wpis w: Aktualności

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury przekazuje do konsultacji społecznych Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Przedstawiamy propozycje kryteriów oceny operacji w ramach wdrażania LSR Biebrzański Dar Natury 2023-2027Na uwagi czekamy do 28 marca br. do godz. 13.00. Uwagi można  zgłaszać osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury … czytaj więcej…

Konsultacje społeczne Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

wpis w: Aktualności

W dniu 20 marca br. odbyło się spotkanie dotyczące konsultacji społecznych Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji, które będą miały zastosowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD Biebrzański Dar Natury w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Dziękujemy serdecznie mieszkańcom obszaru Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury za … czytaj więcej…

Konsultacje społeczne – zmiana Regulaminu Rady

wpis w: Aktualności

  Szanowni Państwo!  W związku z planowanymi zmianami do wprowadzenia w Regulaminie Rady, przekazujemy Państwu do konsultacji społecznej proponowaną treść Regulaminu Rady.  Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD do dnia 28.03.2024 do godz. 13:00 … czytaj więcej…

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2023-2027

wpis w: Aktualności

Z uwagi na fakt, iż Gmina Bargłów Kościelny  złożyła prośbę o  możliwość rozszerzenia obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  na lata 2023-2027 o obszar ww. gminy, poniżej przedstawiamy Państwu propozycje zmian w strategii. Wszystkie zmiany zostały naniesione na dokument w trybie „rejestruj zmiany”. Wszystkie … czytaj więcej…

Zaproszenie na konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru w ramach wdrażania LSR na lata 2023-2027

wpis w: Aktualności

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza do wspólnej pracy przy opracowaniu lokalnych kryteriów wyboru operacji, które będą wykorzystywane przy ocenie i wyborze projektów składanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Zapraszamy zarówno przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców,  reprezentantów samorządów i wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby wyrazić … czytaj więcej…

wpis w: Aktualności

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza na warsztat refleksyjny 23 luty 2024 r. w godz. 9.00-14.00 w siedzibie LGD Biebrzański Dar Natury W szczególności zapraszamy członków Zarządu i Rady LGD, przedstawicieli innych LGD, beneficjentów,  przedstawicieli samorządu oraz oczywiście wszystkich mieszkańców obszaru objętego LSR. Prosimy o wcześniejsze … czytaj więcej…

1 2 3 4 84
Skip to content