Podpisaliśmy umowę

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, iż w dniu 29 listopada 2018 r. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury reprezentowana przez Stanisława Szletera- Prezesa Zarządu, podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr RPPD. 09.01.00-20-0266/18 pt.: “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2019” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach umowy realizacja Projektu obejmować będzie w szczególności:

  • realizację LSR
  • osiągnięcie w wyznaczonych terminach, zatwierdzonych w ramach wniosku o dofinansowanie wskaźników,
  • bieżące funkcjonowanie LGD, zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR,
  • aktywizację związaną z realizacją LSR,
  • zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów LSR w opracowaniu projektów, przygotowaniu wniosków i realizacji projektów, w szcególności prowadzenie doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR,
  • realizację Planu komunikacji.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPD. 09.01.00-20-026618