Rekrutacja na Konferencję “Nowoczesne KGW”

Print Friendly, PDF & Email

Serdecznie zapraszamy na Konferencję “Nowoczesne KGW”, którą  Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury organizuje wraz z Lokalną Grupą Działania – Fundusz Biebrzański w ramach projektu współpracy pt.: „Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanego  w ramach poddziałania: 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania, w dniu 22 czerwca 2023 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym w Przechodach (Przechody 2, 19-200 Grajewo) o godz. 10:00.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo (wówczas decyduje data wpływu do biura LGD) lub na adres e-mail lgd.biebrza@op.pl, w terminie do dnia 15 czerwca  2023 r. 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy 

PROGRAM KONFERENCJI 22.06.2023