Wyjazd studyjny

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zaprasza osoby zainteresowane do udziału w pięciodniowym wyjeździe studyjnym w dniach od 31 lipca 2018 r. do 4 sierpnia 2018 r.

Celem wizyty jest wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w przedmiocie odnawialnych źródeł energii. Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie.

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego, podpisanie i dostarczenie osobiście do biura Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo, pocztą lub przesłać skan na adres e-mail:lgd.biebrza@op.pl, najpóźniej do dnia 02.07.2018 r. do godziny 12:00.

O zakwalifikowaniu się na wyjazd decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w wyjeździe.

Formularz zgłoszeniowy

Program wyjazdu