Aktualizacja LSR

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż do dnia 24 czerwca 2013r. mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na obszarze naszej LGD mogą zgłaszać uwagi do projektu zmian LSR.

Do pobrania projekt uchwały przygotowany przez Zarząd.

Plik do pobrania: