Promocja projektu Lokalne Centra Obsługi Inwestora na Ukrainie.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

W okresie od 10 do 15 czerwca 2013 przedstawiciele Lokalnych Centrów Obsługi Inwestora w składzie: Anna Łubek –Prezes Lokalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry, Witold Mroczek – Koordynator Projektu, Agnieszka Pakuła – Asystent Koordynatora Centrum Projektu, Krzysztof Raducki – Koordynator ds. IT, a także Mariola Jankowska Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju z Regionu Podlasie , pracownik Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury promowali Projekt pn.”Lokalne Centra Obsługi Inwestora – Eastern European Gateway” w 4 miastach na Ukrainie m. innymi: Lwów, Chmielnicki, Winnica i Kijów.
Konferencje pod hasłem: „ Współpraca przedsiębiorców w ramach LCOI System. Możliwości inwestycji w Polsce i Unii Europejskiej” odbyły się w:
 Konsulacie RP we Lwowie
 Narodowym Uniwersytecie w Chmielnickim
 Winnickiej Izbie Przemysłowo – Handlowej
 Ambasadzie RP w Kijowie
Celem konferencji było przedstawienie działającego w Polsce Wschodniej Systemu Lokalnych Centrów Obsługi Inwestora oraz vortalu biznesowego www.lcoi.pl.
Dzięki odbytym konferencjom ukraińscy i polscy przedsiębiorcy uzyskają możliwość nawiązania współpracy gospodarczej z Polską przy wykorzystaniu bezpłatnych innowacyjnych rozwiązań, jakie daje LCOI System i ww. vortal www.lcoi.pl.
Na każdą konferencję przybyło ponad 50 osób, w tym przedstawiciele ukraińskich przedsiębiorstw, Ambasady i Konsulatów RP, WPHI RP, lokalnych izb gospodarczych i handlowych, mediów oraz lokalnego samorządu i administracji państwowej (posiadających w swych kompetencjach promocję gospodarczą).