Zmiana formularza wniosku na Małe Projekty Konkurs BDN-MP/III/2011 Małe Projekty << poprzednia następna >> Zmiana formularza wniosku na Małe Projekty

Print Friendly, PDF & Email

Zmiana formularza wniosku na Małe Projekty

W celu ułatwienia przygotowania wniosku o przyznanie pomocy został opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 4z w formacie.pdf.
Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nosniku danych (zalecane jest przekazanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie PDF.K
W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Acrobat Readera 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.
UWAGA!
W związku z udostępnieniem aktywnego formularza wniosku w formacie.pdf. obowiązuje nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.
Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem niebieskim. Kolor żółty dotyczy zmian wprowadzonych do instrukcji z 12.05.2011r.
Do pobrania wniosek oraz instrukcja

Pliki do pobrania