Badanie ankietowe

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury rozpoczęła prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie służyła przez kolejne lata naszym mieszkańcom i pozwoli na realizację szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych i unijnych funduszy.

Podstawą opracowania strategii będą opinie mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu dotyczące w szczególności problemów i potrzeb wspólnych dla całego obszaru działania LGD oraz poszczególnych gmin.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w badaniach opinii.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury.

Wypełnienie ankiety nie powinno zająć dłużej niż 5 min.

Link do ankiety <kliknij aby rozpocząć ankietę>

Ankieta w wersji papierowej jest również dostępna w biurze
Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2
19-200 Grajewo
Można ją wypełnić na miejscu i zostawić w biurze LGD.