Komunikat dotyczący naborów: 5/2019, 6/2019, 10/2019, 11/2019, 14/2019 oraz 15/2019, obowiązujący od 25.11.2019 r. (tj. dnia opublikowania).

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Komunikat dotyczący zmiany wzoru deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych.

Uzasadnienie: spełnienie obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Wzor_deklaracji_wystawcy_weksla_in_blanco_wraz_z_wekslem

Komunikat