Fotorelacja z Festynu w Radziłowie.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

W dniu 28.07.2019 r. w Radziłowie odbył się festyn rodzinny. Podczas imprezy plenerowej Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zorganizowała stoisko promocyjno – informacyjne, gdzie pracownicy biura udzielali informacji o działalności LGD, jak również możliwościach pozyskiwania środków finansowych na działania odpowiadające lokalnej społeczności w ramach konkursów z PROW, EFS, EFRR wpisujących się do Lokalnej Strategii Rozwoju.

W trakcie festynu było wiele atrakcji zarówno dla najmłodszych jak ich starszych uczestników zabawy m.in. dmuchańce, wata cukrowa, konkursy z nagrodami, zawody pożarnicze jednostek OSP, pokazy tańca z ogniem, pokaz sprzętu wojskowego NATO a także mogliśmy obserwować występy: młodzieży z programu „Równać szanse”, pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Radziłowie wraz z ich instruktorem p. Sławomirem Matysiewiczem oraz występ zespołu dziecięcego Blue Stars”.

Zadanie zostało realizowane w ramach projektu  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2019” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.