Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 19/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

 

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia
o naborze wniosków (godzina od której można składać wnioski w wersji elektronicznej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie:
– Naboru nr 19/2017 – typ 6 Programy aktywności lokalnej, przedsięwzięcie 1.2.1 Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej.

W ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  zmianie uległ pkt. I Termin składania wniosków (godzina od której można składać wnioski w wersji elektronicznej), który po zmianach otrzymuje brzmienie:

„Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS), wraz z wersją  papierową: – 29 grudnia 2017 r. od godziny 8:00”

W załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD – pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dokonano analogicznych zmian.

Z uwagi na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane Ogłoszenie i załącznik nr 1 do Ogłoszenia w ramach naboru nr 19/2017:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne nią LGD

2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Warunki udzielenia wsparcia