Informacja dotycząca naboru nr 7/2018

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, iż w ramach naboru nr 7/2018 (Przedsięwzięcie: 2.1.3 Budowa sieci inkubatorów przetwórstwa lokalnego na operacje z zakresu: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020), trwającego w dniach: 14.05.2018 – 29.05.2018 nie wpłynął żaden wniosek.