Projekt współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia”

Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury 

oraz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”
realizują projekt współpracy

pn. „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” akr. „R-kLPP”

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez utworzenie infrastruktury oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców terenów realizacji LSR na temat rozwoju obszarów i promocji produktu lokalnego.

Projekt jest realizowany w okresie 01.02.2022 – 31.10.2022

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

W ramach Projektu po stronie LGD BDN zaplanowano następujące działania:

  • wykonanie  8 wiat turystycznych z wyposażeniem,
  • opracowanie i wydanie innowacyjnej gry „dobble”,
  • organizacja pikniku „Smak na produkt i kulturę”,
  • zakup gadżetów promocyjnych,
  • organizacja konferencji podsumowującej projekt.

Beneficjenci:

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2,19-200 Grajewo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”,

ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka