Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji w zakresie wniosku podlegającego ponownej ocenie w związku ze złożonym protestem

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach ponownej oceny projektu wynikającej z protestu złożonego przez wnioskodawcę w ramach naboru nr 10/2020 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. W związku z powyższym w dniu 31 marca b. r. /środa/ o godzinie 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Gisztarowicz