Informacja dotycząca doradztwa w ramach ogłoszonego naboru 1/2021-Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

wpis w: EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, iż ze względu  na stan zagrożenia epidemiologicznego, w trosce o zachowanie wszelkich zasad ostrożności, doradztwo będzie udzielane po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem biura na konkretną datę i godzinę.  Osoby korzystające z doradztwa osobiście w biurze LGD proszone są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa tj. posiadanie maseczki oraz dezynfekcję rąk po wejściu do biura.

Przypominamy, iż jednym z lokalnych kryteriów wyboru operacji jest doradztwo LGD, za które można uzyskać 5 pkt (jeśli doradztwo odbyło się w terminie wcześniejszym niż 3 ostatnie dni robocze trwania naboru).

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z doradztwa prowadzonego elektronicznie, za które również wnioskodawca uzyska punkty. W treści maila prosimy o podanie danych kontaktowych wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa, adres, nr. telefonu) w celu udokumentowania przeprowadzonego doradztwa.