Komunikat dotyczący naboru nr 1/2020 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego, obowiązujący od dnia 14.01.2020 r. (tj. od dnia opublikowania)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania informuje, iż decyzją Instytucji Zarządzającej  zmianie uległ załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD tj., Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach typu projektów nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego.

Doprecyzowanie zapisów załącznika wynika z konieczności zachowania spójności z warunkami wsparcia wynikającymi z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, Warszawa, 11 września 2019 r.

Do pobrania:

Zal_nr_1_Warunki_udzielenia_wsparcia_typ_5 – obowiązujący od dnia 14.01.2020 r.