Komunikat dotyczący naboru nr 15/2019 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obowiązujący od dnia 14.01.2020 r. (tj. od dnia opublikowania)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
image_pdfimage_print

Lokalna Grupa Działania informuje, iż decyzją Instytucji Zarządzającej  zmianie uległ załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD tj., Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach typu projektów nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Doprecyzowanie zapisów załącznika wynika z konieczności zachowania spójności z warunkami wsparcia wynikającymi z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, Warszawa, 11 września 2019 r.

Do pobrania:

Zal_nr_1_Warunki_udzielenia_wsparcia_typ_4– obowiązujący od 14.01.2020 r.