Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Zaproponowane zmiany wynikają z bieżącej analizy stanu wdrażania LSR i chęci maksymalnego wykorzystania środków w ramach ogłaszanych naborów.

Zmiany dotyczą przesunięcia w budżecie LSR:

  • wygenerowanych oszczędności z ogłoszonych naborów (ze środków EFRROW)
    w ramach przedsięwzięcia: P 2.1.3  Budowa sieci inkubatorów przetwórstwa lokalnego (w kwocie 2 130,02 euro)  na P 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD (tym samym zwiększono budżet przedsięwzięcia – 591 039,11 euro),
  • wygenerowanych oszczędności z ogłoszonych naborów (ze środków EFRR) w ramach przedsięwzięcia:  P 1.3.3  Zachowanie dziedzictwa obszaru (w kwocie 35 892,90 zł), P 3.2.5 Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców (w kwocie 22 580,84 zł), na P 3.2.1 Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej (tym samym zwiększono budżet przedsięwzięcia – 2 305 053,03 zł).

Projekt LSR LGD BDN w trybie rejestru zmian

Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD Biebrzański Dar Natury  do dnia 16.11.2021 r. do godz. 13:00.