II Forum Organizacji pozarządowych za nami

wpis w: Aktualności

W II Forum  Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 5 grudnia 2017 r. w Rajgrodzie uczestniczyli reprezentanci  organizacji pozarządowych z terenu LGD Biebrzański Dar Natury, przedstawiciele sektora publicznego: burmistrzowie i wójtowie gmin członkowskich LGD.

Swoją obecnością zaszczycił nas również  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek, a także członkowie Zarządu Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku Karolina Poczykowska i Krzysztof Leończuk, którzy omówili sposoby finansowania, narzędzia, możliwości i dobre praktyki współpracy z samorządem.

Podczas forum zaprezentowały się stowarzyszenia działające na terenie naszej LGD. Spotkanie było dobrą okazją do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem oraz do dyskusji o wzajemnej motywacji do działania.