Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2023-2027

wpis w: Aktualności, Opracowanie LSR 2023-2027
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!
w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącym uzupełnienia braków, usunięcia uchybień w załączeniu przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. 

PROJEKT LSR LGD BDN do konsultacji

Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD do dnia 11.07.2023 r. do godziny 14:00.