Konsultacje społeczne – zmiana Regulaminu Rady

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

W związku z planowanymi zmianami do wprowadzenia w Regulaminie Rady, przekazujemy Państwu do konsultacji społecznej proponowaną treść dotyczącą § 4:

§ 4 Wynagrodzenie członków Rady

  1. Członkom Rady LGD w okresie sprawowania funkcji przysługuje dieta lub wynagrodzenie na    podstawie umowy o dzieło za każdy dzień udziału w posiedzeniach Rady LGD, zwołanych w celu oceny i wyboru operacji do finansowania.
  2. Przewodniczącemu Rady LGD przysługuje dieta lub wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło w wysokości 200% diety lub wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło członka Rady LGD, a wiceprzewodniczącemu w wysokości 150% diety lub wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło członka Rady LGD.
  3. Wysokość diety lub wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło ustala Zarząd LGD.
  4. Dieta jest obliczana na podstawie listy obecności i wypłacana członkom Rady LGD w terminie do 21 dni po każdym posiedzeniu.
  5. Wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło jest wypłacane na konto po przedłużeniu rachunku w terminie do 21 dni po przedłożeniu rachunku.”

 

Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD  do dnia 28.10.2016 do godz. 14:00