Lista operacji wybranych do dofinansowania, Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz z ogłoszeniem po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w ramach naboru nr 10/2018

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady, PROW 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna  Grupa  Działania  Biebrzański  Dar  Natury  zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty z dnia
10 października 2018 r.  po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej na liście operacji wybranych do dofinansowania oraz liście operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz z ogłoszeniem dotyczącej NABORU nr 10/2018 w ramach operacji nr 1/PROW/10/2018.

Lista operacji wybranych do dofinansowania – aktualna

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz z ogłoszeniem – aktualna

Protokół z posiedzenia Rady – 10.10.2018 r.