Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju uwzględniający zmiany wartości wskaźników, przesunięcie środków finansowych, poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i konieczności dostosowania zapisów do SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

projekt uchwały – do konsultacji

projekt LSR do konsultacji.

Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD  do dnia 17.10.2018 r. do godz. 14:00.