Lista operacji wybranych do dofinansowania po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w ramach naboru nr 6/2020

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady, PROW 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna  Grupa  Działania  Biebrzański  Dar  Natury  zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej na Liście operacji wybranych do dofinansowania dotyczącej naboru nr 6/2020 w ramach operacji nr 1/PROW/6/2020.

Lista operacji wybranych do dofinansowania – aktualna