KOMUNIKAT

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

informujemy iż, w dniu 11 marca 2020 roku został podpisany aneks nr 11 do umowy nr 00009-6933-UM1040009/15 z dnia 17 maja 2016 r. na dodatkowe wsparcie finansowe przekazane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 600 000,00 zł.. Zgodnie z zapisami zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dodatkowe środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie 2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD oraz na 3.2.4. Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne.

Jednakże pragniemy poinformować, iż w związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców LGD
w najbliższym czasie nie planujemy ogłaszania naborów wniosków  o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD m.in. premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.