Podpisanie umowy na wsparcie przygotowawcze – 21.06.2022

wpis w: Wsparcie przygotowawcze
Print Friendly, PDF & Email

W dniu 21.06.2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury podpisała umowę o przyznaniu pomocy nr 00016-6934-UM1000016/22 działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez realizację  Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Wysokość wsparcia wynosi 74.000 zł.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.