Podpisanie umowy na realizację Lokalnej Strategi Rozwoju

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Z przyjemnością informujemy, iż 17 maja 2016 r. w Sali Opery i Filharmonii Podlaskiej nasza Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury podpisała umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Podpisanie umowy pozwoli nam realizować założone cele strategii, które przedstawiają się następująco:

– wzmocnienie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD,

– kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD,

– poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD.

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju to ponad 19 000 000 zł.

Zarząd Województwa Podlaskiego zawarł umowy z przedstawicielami 12 Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnej Grupy Rybackiej w sumie na kwotę 71, 6 mln euro.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w opracowanie LSR, wspierały nas na każdym etapie dość długiej drogi, którą szczęśliwie zakończyliśmy podpisaniem umowy.