Informacja dotycząca naboru nr 8/2019

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, iż w ramach naboru nr 8/2019 (Przedsięwzięcie: 3.2.3 Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu typu projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) trwającego w dniach: 26.06.2019 – 16.07.2019 nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.