Rusza projekt „Wdrożenie programu rozwojowego Szkoły Podstawowej w Wierzbowie”

Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informujemy , iż wniosek „Wdrożenie programu rozwojowego Szkoły Podstawowej w Wierzbowie” złożony w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/9.5/13 w ramach priorytetu IX, Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów a tym samym został zarekomendowany do dofinansowania. W ramach projektu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wierzbowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających oraz kołach zainteresowań.

Do pobrania