Wyniki z konsultacji analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń, celów LSR

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

W ramach tworzenia dokumentu Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2015-2022 zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród gmin oraz mieszkańców miasta Grajewo wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Badana populacja stanowiła zatem około 2% ogółu mieszkańców, należących do LGD Biebrzański Dar Natury. (liczba wszystkich mieszkańców mieszkających na obszarze LGD= 62381) Z uwagi na różną strukturę mieszkańców gminy jak i badanych respondentów nie można w pełni potwierdzić reprezentatywności przeprowadzonych badań z perspektywy badań statystycznych. Charakter jednak badań wskazuje, że ich adekwatność i fakt iż uczestniczyli w badaniu liderzy lokalni z trzech sektorów: publiczny, prywatny i instytucji sektora non –profit, znacznie podnosi rangę i jakość otrzymany wyników. Analizie poddano silne i słabe strony naszego obszaru oraz szanse i zagrożenia zabrane w analizie SWOT a także cele LSR.
Dziękujemy za udział w konsultacjach, poświęcony czas i zaangażowanie w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wciąż czekamy na Państwa pomysły na poprawę jakości życia na naszym obszarze.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.