Spotkania dotyczące realizacji LSR połączone z IX Warsztatami Rękodzieła.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Za nami 9 z 18 spotkań informacyjnych połączonych z warsztatami rękodzieła, które odbyły się terenie 9 gmin członkowskich (26.11 2021 r. w Grajewie, 29.11 2021 r. w Bargłowie Kościelnym, 02.12.2021 r. w Jedwabnem, 03.12.2021 r. w Rajgrodzie, 06.12.2021 r.w Wojewodzinie, 07.12.2021 r. w Wąsoszu, 08.12.2021 r. w Szczuczynie, 09.12.2021 r. w Przytułach oraz 10.12.2021 r. w Radziłowie).

Spotkania poprowadziły pracownice LGD Biebrzański Dar Natury. Celem spotkań było przekazanie uczestnikom informacji o LSR a także możliwości realizacji projektów oraz aktywizacja mieszkańców Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury poprzez możliwość wspólnego spotkania się i tworzenia ozdób świątecznych. Spotkania upłynęły w miłej i wesołej atmosferze, dzieci oraz dorośli chętnie wykonywały wieńce oraz stroiki świąteczne tworząc prawdziwe arcydzieła.

Spotkania dotyczące realizacji LSR połączone z IX Warsztatami Rękodzieła realizowane były w ramach projektu “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury od 01.2021. do 30.06.2023 r.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kolejne spotkania zaplanowano na końcówkę 2022 roku.
Dziękujemy uczestnikom za tak liczne przybycie.