“ULGA NA START” W RAMACH PODZIAŁANIA 19.2

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email
Informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 roku “Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) wprowadzającej m.in. udogodnienia dla przyszłych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, iż beneficjenci podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej,którzy nie podjęli działalności gospodarczej we własnym imieniu, do której stosuje się przepisy ww. ustawy do 30 kwietnia 2018 roku., mają możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust.1 ustawy. Zgodnie z ww. artykułem … przedsiębiorca nie będący osobą fizyczną, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy (…) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej …

W związku z powyższym, uprawnieni beneficjenci, którzy chcą skorzystać, bądź skorzystali już z “ulgi na stat” są zobowiązani do podpisania Oświadczenia dotyczącego korzystania w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Szczegóły w piśmie z ARiMR: ulga-na-start-10.05.2018