Konkurs na wybór LSR rozstrzygnięty

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Z przyjemnością informujemy, iż Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) złożona przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego, została wybrana do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Lista ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność –pobierz plik